Kalmar tak

TREBOLIT LISTTAK


En fröjd för ögat!

VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

Listtak

Listtak


Klassiskt vackra tak!

Listtäckning är en metod som fortfarande används
och som blir allt mer populär. Men med dagens
moderna takprodukter är det inte längre de praktiska skälen som är viktigast när ett listtak ska
läggas. Idag är det framför allt listtakens tidlösa
och estetiska utseende som gör dom populära.