Kalmar tak

VÅR SPECIALITET INKLUDERAR

GrönFri Behandling

Vid behandling med Grön-Fri Proffs dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år.

 Grön-Fri Proffs har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen,Grön-Fri Proffs är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.Riskanalys och kontroll av tak innan påbörjad arbete

Trasiga pannor byts ut!

Vi städar efter oss!